Fastighetsservice

Regelbunden tillsyn och skötsel

Vit tar hand om hela din fastighet

I en fastighet är det mycket som bara ska funka. Vi utför regelbunden tillsyn och skötsel för att hålla din fastighet i gott skick, både in- och utvändigt.

Fastighetsskötsel

Vi erbjuder fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, där vi arbetar proaktivt och systematiskt med fastighetens övergripande underhållsbehov och förbättringspotential.

Reparation

När det är dags att genomföra stambyte, påbyggnader eller renovering i fastigheten så hjälper vi till med att ta fram underlag och planera det som behöver göras, upphandla entreprenad samt driva själva projektet från start till slut.

Vinterunderhåll

Som fastighetsägare har man vissa lagkrav på sig att säkra sin omgivning. Vi har både utrustningen och kompetensen som krävs för att erbjuda snöröjning, snöskottning samt halkbekämpning genom sandning och saltning.

Trädgårdsskötsel

Vi har både utrustningen och kompetensen som krävs för att erbjuda hjälp med trädbeskärning, trädfällning, plantering, grästrimning, gräsklippning mm.

Stort engagemang och personlig service

Anlita Dromator som leverantör!

Närhet och personlig kontakt tror vi är grundpelare till en bra lösning. Alla våra tjänster anpassas efter våra kunders specifika behov. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur vi bäst löser era behov.